Home » Author Archive

Author : गुरुवर्य श्री पंडित प्रभुदेव सरदार / गुरुवर्य श्री श्री नारायणकाका ढेकणे महाराज / गुरुवर्य श्री उस्ताद सईदउद्दीन डागर ( डागरबंधू )…

Author :             महत्काया विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्…